Trung tâm Du học
Phòng 205B1
Trường Đại học Bách Khoa
268 Lý Thường Kiệt, Q10
Tel: 8654600

Fax: 8645922

 

Chương trình bán du học được tổ chức thành hai giai đoạn:

 

Giai đoạn I

Giai đoạn II

- Học tại Việt Nam với chương trình học tương đương với các trường ở nước ngoài.

- Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh giúp sinh viên làm quen với môi trường học tập ở nước ngoài

- Thời gian học kéo dài trong hai năm

- Chuyển tiếp sang nước ngoài, học theo chuyên ngành tại một trường đại học  mà sinh viên đã định hướng

- Thời gian học kéo dài từ 2 đến 3 năm

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trường cấp bằng Quốc Tế

- Sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng sau đại học.

 

Các môn học ở giai đoạn I

 

Năm thứ nhất

Học kỳ I

KXA 151
Computer
programming
KMA 152
Calculus

Applications 1A

KNE 111
CAD and
Communication
KNE 112
Engineering
Mechanics

Học kỳ II

KMA 154
Calculus
Applications 1B
KRA 170
Chemistry of
Materials
KNE 122

Electrical

Engineering

KNE 1H1
Engineering

Communication 1

Năm thứ hai

Học kỳ I

KME 271
Engineering
Mathematics
KNE 2H2
Engineering

Communication 2

KNE 222
Electronic
Engineering
KNM 213
Thermal &
Fluid Engineering

Học kỳ II

 

KNE 211
Eng. Design & Project
Management
One Science Option and One Engineering Option
Civil
Engineering
KNE 212

Mechanics &

Structures

KGG 215
Surveying for
Engineers
KNM 210
Materials &
Manufacturing
Electrical
Engineering
KYA 275

Engineering

Physics

KXA 154

Software

Process

KNE 232
Microprocessors &
Data Acquisition
 Mechanical
Engineering
KNE 212

Mechanics &

Structures

KNE 232
Microprocessors &
Data Acquisition
KNE 210
Materials &
Manufacturing
Computer systems
Engineering,

Electronics Eng.,

Telecommunications

KXA 154

Software

Process

KXA 254
Operating
Systems 
KNE 232
Microprocessors &
Data Acquisition
Mechatronics KNE 212

Mechanics &

Structures

KNE 232
Microprocessors &
Data Acquisition
KNE 210
Materials &
Manufacturing