Trung tâm Du học
Phòng 205B1
Trường Đại học Bách Khoa
268 Lý Thường Kiệt, Q10
Tel: 8654600

Fax: 8645922

 

 

 

 

 • Phó Giáo Sư, Tiến sĩ,   B.Eng.,  M.Eng.,  Ph.D. (Aus), MIEEE

 • Who's Who in the World, 2000 Millenium Edition, p1257. 

 • Giám Đốc Trung Tâm

 • Phó Giáo Sư chuyên ngành Điện tử-Viễn thông

 • Điện thoại: 84-8-8654184 (BM Viễn Thông), 84-8-8654600 (TTDH)

 • FAX: 84-8-8654922

 • Website:  http://www.cos.hcmut.edu.vn/ltt

 • thuongle@hcmut.edu.vn, thuongle@yahoo.com

 

 

 

 

 • Tiến sĩ, B.Eng., M.Eng. (AIT), Doctor of Eng. (Japan) 

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

 • Điện thoại:  84-8-8654600; FAX: 84-8-8654922

 • ldhong@dce.hcmut.edu.vn

 
 

 

 • Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ,  B.Eng, Ph.D (France)

 • Trưởng  khoa Điện-Điện tử 

 • Phó Giáo Sư chuyên ngành Điện tử-Viễn thông

 • Điện thoại: 84-8-8654184, 84-8-8657296; FAX: 84-8-8653823

 • vdthanh@dee.hcmut.edu.vn

 
 

 

 • Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ,  B.Eng.,  MBA (USA),  Ph.D.  (Aus)

 • Chủ Nhiệm Bộ Môn Hàng Không

 • Phó Giáo Sư chuyên ngành Cơ Học và Hàng Không 

 • nttong@dce.hcmut.edu.vn

 

 

 

 

 • Thạc sĩ, B.Eng., M.Eng. (AIT)

 • Giảng Viên chuyên ngành Điện tử-Viễn thông

 • Điện thoại: 84-8-8654184; FAX: 84-8-8654922

 • tvsu@dee.hcmut.edu.vn

 

 

 

 

 • Thạc sĩ, B.Eng., M.Eng.

 • Trưởng phòng thí nghiệm cao su, Trung tâm nghiên cứu Polymer, Đại học
  Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh.

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Hóa Dầu

 • Điện thoại: 84-8-8650484; FAX: 84-8-8655456

 • sondt@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 • Tiến sĩ, B.Eng., M.Eng (AIT).

 • Trưởng phòng thí Cơ lưu chất Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Xây Dựng

 • Điện thoại: 84-8-8654255; 84-8-8549788

 • hoai.hc@reh.vnn.vn

 

 

 

 

 • Thạc sĩ, B.Eng. (Cơ Khí), M.Eng.(Cơ Khí), B.Eng. (Điện toán)

 • Giảng Viên chuyên ngành Cơ Khí và Đồ họa Điện toán

 • Điện thoại: 84-8-8637897

 • lkdien@yahoo.com

 

 

 

 

 

 • Phó Giáo Sư, Tiến sĩ, B.Eng., M.Eng (Russia).

 • Phó Giáo Sư chuyên ngành Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí

 • Điện thoại: 84-8-8230217, 090.637777

 • hiepc@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 • Tiến sĩ, B.Eng., M.Eng (AIT).

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng - Bộ môn Cơ Lưu Chất

 • Điện thoại: (84-8)8396375, 8654255; 0903371304

 • lvduc@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 • Thạc sĩ, B.Eng., M.Eng (AIT)

 • Trưởng khoa CNTT-Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông.

 • Trưởng phòng công nghệ - Công ty TMA

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Máy tính - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính
  Viễn Thông.

 • Điện thoại:  9320197; 0913917154

 • ttninh@ptithcm.edu.vn

 

 

 

 

 

 • Giảng Viên Chính chuyên ngành Anh ngữ  - Đại học Bách khoa TP.HCM

 • Điện thoại:  8399404; 0913968609

 • nchoa@yahoo.com